Víceformátová forma

Co je to Multi Cavity Mold?
Forma s více dutinami je vstřikovací forma, která má více než jednu dutinu stejné části, a forma je navržena tak, aby během každé výrobní série vyráběla násobky stejné části.
Vícekomorové vstřikovací formy se často používají pro výrobky s větším objemem, protože vám umožňují efektivněji využít dobu cyklu a vyrobit více dílů ze stejné formy v rámci záruky výstřelu.
 
Jaké výhody mají vstřikovací formy s více dutinami?
Forma s více dutinami obsahuje více dutin ve stejné části. Může vyrábět velké množství dílů v každém vstřikovacím cyklu, což je velmi vhodné pro hromadnou výrobu. Mezi další zjevné výhody patří:
Kratší dodací lhůta: Jelikož lze v každém cyklu dokončit více dílů, kvót lze dosáhnout rychleji.
Snižte náklady na formy: Ve srovnání s vytvořením čtyř samostatných forem jsou formy se čtyřmi dutinami levnější a mají nižší náklady na vlastnictví.
Nižší cena dílů: Celková práce a doba obrábění vícekomorových forem jsou kratší, což snižuje cenu dílů.
Škálovatelnost objednávky: Je obtížné uspokojit poptávku po jednom milionu dílů pomocí jedné formy formy. Formy s více dutinami umožňují včasné zadávání velkých objednávek.
 
Single Mold VS. Forma pro více dutin, která je pro váš projekt nejlepší?
Forma s jednou dutinou bude vyrábět jeden cyklus, zatímco forma s více dutinami produkuje více než jeden produkt za cyklus.
Obecně výběr formy s jednou nebo více dutinami závisí na vašem časovém rámci a poptávce. Pokud je ve stanoveném časovém rámci zapotřebí velkých objemů stejných dílů, je často lepší volbou forma s více dutinami. Formy s více dutinami umožňují vytvářet více dílů rychleji v rámci záruky výstřelu.
Formy s více dutinami však nejsou nejlepší volbou pro všechny projekty. Forma s více dutinami vyžaduje mnohem podstatnější počáteční investice než forma s jednou dutinou. Výroba vícekomorových forem je nákladnější, protože vyžadují více materiálu, práce a energetických zdrojů než forma s jednou dutinou.
Pokud se vyrábí díly ve velkých objemech, investice do vícekomorové vstřikovací formy se určitě vyplatí.
Ale při nižších objemech může mít větší smysl přijmout formu pro jednu dutinu.
 
Multi-dutinové formy VS. Rodinné formy:
Který je nejlepší pro vaše potřeby? Vícenásobné vstřikovací formy jsou někdy zaměňovány s rodinnými vstřikovacími formami, ale obě jsou zcela odlišné.
Zatímco rodinná vstřikovací forma zahrnuje také více dutin, tyto dutiny nejsou stejné, slouží k vytvoření různých komponent produktu v jednom běhu.
Ačkoli rodinná forma také obsahuje více dutin, generované součásti mají podobnou velikost, ale různé vzory. Například pokud vaše součást vyžaduje dvě různé části téměř stejné velikosti, můžete tento nástroj použít k jejich výrobě současně. Má stejné výhody formy s více dutinami, ale má i další výhody:
• nižší celkové rozpočty nástrojů
• Zvýšení produktivity od výroby dvou nebo více součástí v jednom vstřikovacím cyklu
• Potenciál maloobjemové objednávky: rodinné vstřikovací formy jsou cenově výhodné pro maloobjemové objednávky, protože není nutné provozovat různé formy
• Ideální pro prototypování, protože produkt lze kompletně smontovat pomocí jediného prototypu formy, což může snížit náklady na předvýrobu.
Kvůli různým tvarům dutin v rodinné formě však může být mnohem těžší udržovat konzistenci během výroby dílů, čímž se zvyšuje riziko vzniku vad formování.

Zašlete nám svou zprávu:

Sem napište svoji zprávu a pošlete nám ji